BAHAGIAN PENGURUSAN RISIKO DAN INSPEKTORAT MARA

Tingkat 8, Ibu Pejabat MARA
No.21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur
Tel: 03-26135042 / 35092 / 35040

Faks: 03-269 86140
Emel: mqs@mara.gov.my