BAHAGIAN PENGURUSAN RISIKO DAN INSPEKTORAT MARA

Tingkat 8, Ibu Pejabat MARA
No.21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur
Tel: 03-261 35092 / 35042 / 32557

Faks: 03-269 86140
Emel: mqs@mara.gov.my