Perlaksanaan Pensijilan

MARA ECOSYSTEM QUALITY STANDARD (MQS)

Untuk menggantikan Amalan 5S

Proses 1:
Penilaian Kendiri

Semua Pusat Pentadbiran MARA dikehendaki melaksanakan Penilaian Kendiri berdasarkan Senarai Semak dalam Manual MQS.

Proses 2 :
Permohonan Sijil

Pusat dikehendaki membuat permohonan kepada Urus Setia JK Induk MQS untuk mendapatkan Pensijilan MQS. Markah 85% layak untuk memohon.

Proses 3:
Lawatan Verifikasi

Lawatan verifikasi oleh Pegawai MQS akan dilaksanakan mengikut jadual yang diselaraskan oleh Urus Setia JK Induk MQS.

Proses 4 :
Pensijilan MQS

Laporan analisis yang lengkap dikemukakan untuk diperakukan oleh Urus Setia JK Induk MQS. Tempoh sah laku Pensijilan MQS selama dua (2) tahun.

Galeri Gambar

alternative text

4 Proses Utama Pensijilan MQS

alternative text

Lawatan Audit MQS Di KKTM PJ

alternative text

Lawatan Audit di Bahagian Industri Pengangkutan

alternative text

Utamakan Keselamatan

Ke Galeri Gambar...