Perlaksanaan Pensijilan

MARA ECOSYSTEM QUALITY STANDARD (MQS)

Untuk menggantikan Amalan 5S

Proses 1:
Penilaian Kendiri

Semua Pusat Pentadbiran MARA dikehendaki melaksanakan Penilaian Kendiri berdasarkan Senarai Semak terkini MQS.

Proses 2 :
Penjadualan Lawatan

Jadual lawatan ke Pusat akan dirancang berdasarkan Penilaian Kendiri yang dihantar pada setiap tahun.

Proses 3:
Lawatan Verifikasi

Lawatan verifikasi oleh Pegawai MQS akan dilaksanakan mengikut jadual yang diselaraskan oleh Urus Setia JK Pensijilan Standard MARA (MQS).

Proses 4 :
Pensijilan MQS

Laporan analisis yang lengkap dikemukakan untuk diperakukan oleh JK Pensijilan Standard MARA (MQS). Tempoh sah laku Pensijilan MQS selama tiga (3) tahun.

Aktiviti

alternative text

Program Engagement MQS Bersama PMN & PMDNegeri Sembilan

alternative text

Lawatan Audit MQS Di KKTM PJ

alternative text

Lawatan Audit di Bahagian Industri Pengangkutan

alternative text

LAWATAN MQS MJII DI BPIN

Ke Galeri Gambar...