BAHAGIAN PENGURUSAN RISIKO DAN INSPEKTORAT MARA
Tingkat 8, Ibu Pejabat MARA
No.21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur
Tel: 03-26135042 / 32558 / 32550 / 35054 / 32556 / 35040

Faks: 03-269 86140
E-mel: mqs@mara.gov.my