Perlaksanaan Pensijilan

MARA ECOSYSTEM QUALITY STANDARD (MQS)

Untuk menggantikan Amalan 5S

Proses 1:
Penilaian Kendiri

Semua Pusat Pentadbiran MARA dikehendaki melaksanakan Penilaian Kendiri berdasarkan Senarai Semak dalam Manual MQS.

Proses 2 :
Permohonan Sijil

Pusat dikehendaki membuat permohonan kepada Urus Setia JK Induk MQS untuk mendapatkan Pensijilan MQS. Markah 85% layak untuk memohon.

Proses 3:
Lawatan Verifikasi

Lawatan verifikasi oleh Pegawai MQS akan dilaksanakan mengikut jadual yang diselaraskan oleh Urus Setia JK Induk MQS.

Proses 4 :
Pensijilan MQS

Laporan analisis yang lengkap dikemukakan untuk diperakukan oleh Urus Setia JK Induk MQS. Tempoh sah laku Pensijilan MQS selama dua (2) tahun.

Aktiviti

alternative text

Program Engagement MQS Bersama PMN & PMDNegeri Sembilan

alternative text

Lawatan Audit MQS Di KKTM PJ

alternative text

Lawatan Audit di Bahagian Industri Pengangkutan

alternative text

LAWATAN MQS MJII DI BPIN

Ke Galeri Gambar...